Trevligt arbete, nödvändig, användbar

Trevligt arbete, nödvändig, användbar.

Barnets hemsituation förändras i grunden när han eller hon börjar skolan. Nu, samma som föräldrar, han har ett allvarligt ansvar utanför hemmet. Han upplever detta faktum som ett tydligt framsteg. Han är inte förskolebarn längre, som kan ägna all sin tid åt att ha roligt. Han är imponerad av sin studentstatus. Han är stolt över det, att han som vuxna har sin egen, seriösa affärer. De är i allmänhet väldigt upptagna. Han vill göra dem bra. Förväntar sig ett erkännande, båda i skolan, såväl som hemma.

Många föräldrar tar sitt barns nya livssituation på allvar. Han försöker hitta en speciell plats för honom att studera. Så nya möbler kommer till lägenheten (ibland till och med gjord av fadern själv) – skrivbord eller bord, stol med rätt höjd, ett skåp eller en hylla för skolmaterial. Men inte alla familjer behandlar ett barns första skoluppgifter med vederbörligt allvar. Vissa föräldrar bara då, när de ser, att sonen eller dottern börjar undra, vid vilken kilometer tåg som avgår från två olika stationer möter varandra, de får respekt för sitt arbete. Kanske nu, när förstaklassare använder matematik, som föräldrar försökte göra först i slutet av grundskoleundervisningen, de kommer att få vederbörlig respekt för sina barns mentala ansträngning. För redan från första skoldagen står ett barn inför allvarliga uppgifter, har ett svårt jobb att utföra, kräver koncentration och intellektuell ansträngning.

Ett barn i skolåldern förväntas också i allmänhet delta mer i jordbruksaktiviteter. Ett förskolebarns deltagande i läxor var i grunden symboliskt, var av pedagogisk betydelse. Nu väntar föräldrar, att åtminstone den enklaste av de anförtrodda aktiviteterna barnet kommer att utföra så tillförlitligt, att du inte längre behöver rätta till det. Så de förväntar sig verklig hjälp från honom. De ökar också gradvis omfattningen av sitt ansvar. Om de till exempel anförtror skötseln av växter i lägenheten, det är vad de vill, så att barnet inte bara vattnar dem, men också brydde sig om det, så att de inte är dammiga, var med och planterade om dem vårdade grönskan på balkongen, skötte snittblommor i vaser. I vissa familjer anförtros barn sådana aktiviteter, som att damma i en lägenhet, diska, täcker bordet, vissa uppgifter tilldelas. I ett ord, ett barn i skolåldern gör redan många olika hjälparbeten, beroende på familjens behov. Den är i allmänhet stolt över varje uppgift som den anförtrotts. Åtnjuter, om han kan göra något användbart för huset, även om dessa aktiviteter begränsar tiden som ägnas åt nöje och underhållning. Men faktum, att deras föräldrar tar dem på allvar, som en jämställd partner, uppskattar så mycket, att han är redo att ge upp många nöjen, även att ha kul med vänner, bara för att dokumentera sin mognad och användbarhet hemma. Barnet vill bli mer och mer effektivt, smartare, mognare. Jag vill känna mig behövd. Han drömmer om det, att komma ikapp vuxna så snart som möjligt. Så han njuter av varje liten prestation, varje komplimang uppskattas, erkännande.

I många hus, där båda föräldrarna arbetar, arbetet med att upprätthålla lag och ordning i lägenheten fördelas rättvist mellan alla hushållsmedlemmar. Alla betalar, efter sin kompetens och sina möjligheter, lämpliga förmåner för hemmet. Alla vet, vad är hans plikt. Vad mer, jag inser, att även den minsta vårdslöshet eller dröjsmål kommer att upplevas av alla hushållsmedlemmar som en tydlig irritation och olägenhet. Så han försöker fullgöra sina plikter så gott som möjligt. Men inte överallt följer livet i hemmet en genomtänkt och fixerad rytm, det finns inte överallt en ganska rättvis fördelning av ansvar mellan alla familjemedlemmar. Föräldrar vill ha det, för barnet att hjälpa dem i olika gårdsaktiviteter, men de specificerar inte, vilken hjälp förväntar de sig av honom. De beordrar honom helt enkelt att utföra ad hoc-uppgifter, som måste utföras omedelbart. Ibland, när middagen är klar, de skickar dig till affären för grädde eller salt. Och oavsett, att barnet är upptaget med lektioner eller lek.