Příjemná práce, nutné, užitečný

Příjemná práce, nutné, užitečný.

Domácí situace dítěte se s nástupem do školy zásadně mění. Nyní, stejně jako rodiče, má vážné povinnosti mimo domov. Tuto skutečnost pociťuje jako jasný pokrok. Už není předškolák, který může trávit veškerý čas zábavou. Je ohromen svým statusem studenta. Je na to hrdý, že stejně jako dospělí má svůj vlastní, vážný obchod. Jsou obecně velmi zaneprázdněni. Chce je dělat dobře. Očekává uznání, oba ve škole, stejně jako doma.

Mnoho rodičů bere novou životní situaci svého dítěte vážně. Snaží se pro něj najít speciální místo ke studiu. Do bytu tedy dorazí nový nábytek (někdy dokonce vyroben samotným otcem) – stůl nebo stůl, židle správné výšky, skříňka nebo police na školní potřeby. Ne každá rodina ale přistupuje k prvním školním povinnostem dítěte s náležitou vážností. Někteří rodiče až potom, když vidí, že se syn nebo dcera začne divit, na kterém kilometru se střetnou vlaky vyjíždějící ze dvou různých stanic, získávají respekt za svou práci. Možná teď, když žáci prvního stupně používají matematiku, o kterou se rodiče snažili až na konci základní školy, získají náležitou úctu k duševnímu úsilí svých dětí. Protože od prvního dne školy stojí dítě před vážnými úkoly, má náročnou práci, vyžadující soustředění a intelektuální úsilí.

Od školního dítěte se také obecně očekává, že se bude více účastnit zemědělských činností. Účast předškoláka na domácích úkolech byla v podstatě symbolická, měl výchovný význam. Nyní rodiče čekají, že alespoň tu nejjednodušší ze svěřených činností bude dítě vykonávat tak spolehlivě, že už to nemusíte opravovat. Očekávají tedy od něj skutečnou pomoc. Postupně také rozšiřují rozsah svých povinností. Pokud například svěří péči o rostliny v bytě, to je to, co chtějí, aby je dítě jen nezalévalo, ale také se o to staral, aby nebyly zaprášené, podíleli na jejich opětovné výsadbě pěstovali zeleň na balkoně, pečoval o řezané květiny ve vázách. V některých rodinách jsou takové aktivity svěřovány dětem, jako utírání prachu v bytě, mytí nádobí, pokrývající stůl, jsou přiděleny určité úkoly. Jedním slovem, dítě školního věku už dělá spoustu různých pomocných prací, v závislosti na potřebách rodiny. Obecně je hrdá na jakýkoli úkol, který jí byl svěřen. baví, jestli může udělat něco užitečného pro dům, ačkoli tyto aktivity omezují čas věnovaný zábavě a zábavě. Nicméně skutečnost, že je rodiče berou vážně, jako rovnocenného partnera, moc oceňuje, že je připraven vzdát se mnoha potěšení, i zábavu s přáteli, jen zdokumentovat jejich vyspělost a užitečnost doma. Dítě chce být stále výkonnější, chytřejší, zralejší. Chci se cítit potřebná. Sní o tom, co nejdříve dohnat dospělé. Takže si užívá každý sebemenší úspěch, každý kompliment se cení, uznání.

V mnoha domech, kde pracují oba rodiče, práce související s udržováním pořádku v bytě je rozdělena spravedlivě mezi všechny členy domácnosti. Každý podle svých schopností a možností platí za domov odpovídající dávky. Každý ví, co je jeho povinností. A co víc, Uvědomuji si, že i sebemenší nedbalost nebo nedochvilnost pocítí všichni členové domácnosti jako jasnou obtěžování a obtěžování. Své povinnosti se tedy snaží plnit co nejlépe. Ne všude se ale domácí život řídí promyšleným a pevným rytmem, ne všude existuje celkem spravedlivé rozdělení odpovědností mezi všechny členy rodiny. Rodiče to chtějí, aby jim dítě pomáhalo při různých farmářských činnostech, ale nespecifikují, jakou pomoc od něj očekávají. Jednoduše mu nařídí, aby plnil úkoly ad hoc, která musí být provedena okamžitě. Někdy, až bude večeře hotová, pošlou vás do obchodu pro smetanu nebo sůl. A bez ohledu na to, že dítě je zaneprázdněno výukou nebo hrou.