Bavia sa sedemročné deti

Bavia sa sedemročné deti.

Ak pozorne sledujeme hry sedemročných detí, uvidíme, že v nich obnovujú predovšetkým tieto situácie, ktoré si najviac pamätajú, najviac dojatý, ktorý žil najťažšie. Ak počúvame ich monológy, budeme mať obraz o problémoch, ktoré sa vyskytujú v triede. Budeme počuť; Ako oslovujete svojich študentov?, ako a prečo ich chváli, aké správanie považuje za odsúdeniahodné. Môžeme ľahko obnoviť atmosféru, ktorá prevláda v triede.

V škole dieťa získava veľa rôznych dôležitých zručností, okrem iného sa učí hodnotiť sám seba. Napokon svoje úspechy stále porovnáva s úspechmi svojich rovesníkov. A stále počúva hodnotenie svojej práce učiteľom a kolegami. Keď príde domov, zvyčajne sa pýtajú aj rodičia: Čo bolo dnes v škole? Čo si robil? Čo robili ostatné deti? Ako prebiehala vaša práca? Páčilo sa ti to? Čo na ňu povedali vaši priatelia??

Opäť teda očakávajú od dieťaťa objektívne sebahodnotenie. Dobre, ak sa môžeš pochváliť úspechom, ak ste urobili niečo lepšie ako ostatní, alebo aspoň nie horšie, než ostatní. Ale ten deň príde, kde sa niečo pokazí, nevychádza napriek úsiliu. Dieťa vidí, že iní boli úspešní, a nie je. Učí sa zažívať prvé zlyhania vo svojom živote, učí, že nie vždy je možné vo všetkom počítať s dobrými výsledkami. A teraz nie je vždy spokojný sám so sebou a s výsledkami svojej práce. To sú vážne veci, vážne skúsenosti.

Existujú príliš ambiciózne deti, taký, ktorý by vždy chcel vo všetkom vynikať. Tieto deti prežívajú svoje prvé zlyhania veľmi bolestne. Mnohí rodičia sa snažia tieto sklamania zmierniť, preložiť, že nie každý človek je rovnako nadaný vo všetkých smeroch a nie je schopný dosiahnuť rovnaký úspech v každej oblasti. Jedno dieťa veľmi krásne číta, iní pekne kreslia, iní bežia rýchlejšie ako ich kolegovia. Takže každý je dobrý v určitej oblasti. najdôležitejšie, dosiahnuť také vysoké skóre, čo si môžeme dovoliť. A viem sa s tým zmieriť, že iní to dokážu lepšie, krajšie, efektívnejšie.

Iní sú vždy spokojní sami so sebou a s výsledkami svojej činnosti, presvedčený, že sa im darí výborne. Každú poznámku učiteľa alebo kritiku od rovesníkov pociťujú ako nespravodlivosť, nezaslúžená zloba. V takýchto situáciách stojí za to naučiť objektívnejšie hodnotenie vlastnej činnosti, ukázať nedostatky, nedostatky, pri poskytovaní, že s trochou väčšej námahy, lepšie úsilie, výsledky práce budú úspešnejšie.

Niektoré deti predstierajú, že ich to naozaj až tak nezaujíma. Nemajú žiadne ambície, akýmkoľvek spôsobom vyniknúť. Tento ich postoj je zvyčajne spôsobený nízkym sebavedomím. Aj keď to tak nevedia napísať, myslia si, že nedokážu urobiť nič lepšie ako ich kolegovia, alebo aspoň také dobré ako ostatné. A v strachu zo zlyhania sa prejavia, že im je to jedno, aké výsledky dosiahnu. Preto stojí za to prebudiť ich vieru vo vlastné schopnosti, presvedčiť, ak sa budú snažiť, nie sú o nič horší ako ich rovesníci.

Konečne sú o tom nielen hlboko presvedčené deti, že sú takmer v každom ohľade nižšie ako ich rovesníci, ale aj neskrývanie tohto názoru o sebe pred ostatnými. Priznávajú sa otvorene, že nemôžu – hoci by chceli – kresliť ako aj iné, nemajú matematické schopnosti, nevedia spievať pieseň. Ich predsudky, zvyčajne spôsobené konkrétnou situáciou, nepríjemný zážitok, sa často ukážu ako neopodstatnené. Ale bez pomoci dospelých nedokážu objektívne posúdiť svoje schopnosti. Uznanie ich úspechov, aj keď aj malé, Pomôže vám to získať späť sebavedomie, povzbudzuje vás, aby ste sa snažili, bude rozvíjať ambície.