Pre rodičov je najdôležitejšie vzdelanie dieťaťa

Pre rodičov je najdôležitejšie vzdelanie dieťaťa.

Najväčšiu dôležitosť prikladajú rodičia vzdelávaniu svojho dieťaťa. Keď príde zo školy, väčšinou sa pýtajú: "Čo si sa naučil? Čo bolo na hodinách? Čo robíš?” Oveľa menej ich to zaujíma, čo sa dialo cez prestávky, o čom sa dieťa rozprávalo s kamarátmi, v čom, ako a s kým sa hral. A to sú záležitosti nemenej dôležité ako veda. Z týchto rozhovorov sa môžete poučiť, aký je vzťah nášho dieťaťa ku kamarátom a naopak, či zostane pozadu, preč od svojich rovesníkov, alebo ochotní hrať spolu, Je to akceptované okolím?, Aké úlohy hráva najčastejšie?, alebo len okrajovo, alebo významnejšie, či je iniciátorom hier organizovaných skupinou. Prebiehajú tieto spoločné hry v harmónii?, alebo či počas nich vznikajú spory a čoho sa týkajú a čím sú spôsobené a pod.

Na rôzne školské akcie nám, rodičov, musíme reagovať. Vyjadrite svoj názor na ne, Váš názor. Naše dieťa by to malo vedieť, Ako hodnotíme Leszekovo správanie?, kto nechce nikomu požičať gumu, ceruzka alebo pastelky, hoci ich má vždy v peračníku. A čo si myslíme o Irenkinom správaní, ktorý každých pár dní prinesie do školy jednu skvelú, cudzia hračka, ktoré nemá nikto iný v triede, a chváli sa, že je to ocko, kto jej prináša takú nádheru z ďalekých ciest. Alebo Terezka, čo na tvoju otázku, ako deti pomáhajú rodičom, odpovedala, že jej vôbec netreba pomáhať, lebo majú doma gazdinú.

O všetkých týchto dôležitých veciach sa oplatí porozprávať so svojím dieťaťom. Takéto problémy sú dokonale vyriešené počas spoločnej prechádzky, pri upratovaní bytu, navliekanie posteľnej bielizne, príprava večere, umyvanie riadov.

Takéto rozhovory majú vplyv na postoje našich detí. Niekedy môžete zmeniť svoj postoj rýchlejšie, názory alebo názory dieťaťa, pri vyjadrení nesúhlasu s kamarátovým správaním, alebo kamarát, vyjde a ukáže sa (ale bez zloby, výsmech alebo výsmech) ich chyby, ako neskôr, keď kritizujeme konanie dotknutej osoby.