Sjuåringar har roligt

Sjuåringar har roligt.

Om vi ​​noggrant observerar sjuåringarnas spel, vi får se, att de återskapar i dem i första hand dessa situationer, som de minns mest, mest rörd, som levde svårast. Om vi ​​lyssnar på deras monologer, vi kommer att ha en bild av problemen, som förekommer i klassrummet. Vi hörs; Hur tilltalar du dina elever?, hur och varför han berömmer dem, vilka beteenden han anser är förkastligt. Vi kan enkelt återskapa atmosfären, som råder i klassrummet.

I skolan får ett barn många olika viktiga färdigheter, bland annat lär han sig att utvärdera sig själv. Trots allt jämför han fortfarande sina prestationer med sina kamrater. Och han hör fortfarande bedömningen av hans arbete av läraren och av kollegor. När han kommer hem, föräldrar brukar fråga också: Vad var det i skolan idag? Vad gjorde du? Vad gjorde de andra barnen? Hur gick ditt jobb? Du gillade det? Vad sa dina vänner om henne??

Så återigen förväntar de sig objektiv självutvärdering från barnet. Okej, om du kan skryta med framgång, om du har gjort något bättre än andra, eller åtminstone inte värre, än andra. Men dagen kommer, där något går fel, kommer inte ut trots ansträngningarna. Barnet ser, att andra har varit framgångsrika, och det är det inte. Han lär sig att uppleva de första misslyckandena i sitt liv, lär sig, att det inte alltid går att räkna med bra resultat i allt. Och nu är han inte alltid nöjd med sig själv och resultatet av sitt arbete. Det här är allvarliga frågor, allvarliga upplevelser.

Det finns alltför ambitiösa barn, sådan, som alltid skulle vilja utmärka sig i allt. Dessa barn upplever sina första misslyckanden mycket smärtsamt. Många föräldrar försöker mildra dessa besvikelser, Översätt, att inte varje person är lika begåvad i alla riktningar och inte kan nå lika framgång på alla områden. Ett barn läser mycket vackert, andra ritar fint, ytterligare andra springer snabbare än sina kollegor. Så alla är bra inom något speciellt område. det viktigaste, att uppnå så höga poäng, vad vi har råd med. Och jag kan förlika mig med det, att andra kan göra bättre, sötare, mer effektivt.

Andra är alltid nöjda med sig själva och med resultatet av sina aktiviteter, övertygad, att de har det jättebra. De upplever varje kommentar från läraren eller kritik från sina kamrater som en orättvisa, oförtjänt illvilja. I sådana situationer är det värt att lära ut en mer objektiv bedömning av den egna verksamheten, visa brister, brister, samtidigt som de tillhandahåller, det med lite mer ansträngning, bättre ansträngningar kommer resultaten av arbetet att visa sig vara mer framgångsrika.

Vissa barn låtsas, att de egentligen inte bryr sig så mycket. De har inga ambitioner, att sticka ut på något sätt. Denna attityd hos dem orsakas vanligtvis av låg självkänsla. Även om de inte kan stava det så, de tror, att de inte kan göra något bättre än sina kollegor, eller åtminstone lika bra som de andra. Och i rädsla för att misslyckas manifesterar de sig, att de inte bryr sig, vilka resultat de kommer att uppnå. Därför är det värt att väcka sin tro på sina egna förmågor, övertyga, om de anstränger sig, de är inte sämre än sina kamrater.

Slutligen finns det barn som inte bara är djupt övertygade om detta, att de är underlägsna sina kamrater i nästan alla avseenden, men inte heller dölja denna åsikt om sig själva för andra. De erkänner öppet, att de inte kan – fastän de skulle vilja – rita lika bra som andra, de har inga matematikkunskaper, de kan inte sjunga en sång. Deras fördomar, orsakas vanligtvis av en specifik situation, obehaglig upplevelse, visar sig ofta vara ogrundad. Men utan hjälp av vuxna kan de inte objektivt bedöma sina förmågor. Erkänner deras prestationer, om än små, Det hjälper dig att återfå ditt självförtroende, uppmanar dig att anstränga dig, kommer att utveckla ambitioner.