Syvårige hygger sig

Syvårige hygger sig.

Hvis vi nøje observerer syv-åriges spil, vi får at se, at de genskaber i dem primært disse situationer, som de husker mest, mest bevæget, der levede hårdest. Hvis vi lytter til deres monologer, vi vil have et billede af problemer, der opstår i klasseværelset. Vi hører; Hvordan henvender du dig til dine elever?, hvordan og hvorfor han roser dem, hvilken adfærd han anser for forkastelig. Vi kan sagtens genskabe atmosfæren, der hersker i klasseværelset.

I skolen tilegner et barn mange forskellige vigtige færdigheder, blandt andet lærer han at vurdere sig selv. Han sammenligner trods alt stadig sine præstationer med sine jævnaldrende. Og han hører stadig lærerens og kollegernes vurdering af sit arbejde. Når han kommer hjem, forældre plejer også at spørge: Hvad var der i skolen i dag? Hvad lavede du? Hvad lavede de andre børn? Hvordan gik dit job? Du kunne lide det? Hvad sagde dine venner om hende??

Så igen forventer de objektiv selvevaluering fra barnet. okay, hvis du kan prale af succes, hvis du har gjort noget bedre end andre, eller i hvert fald ikke værre, end andre. Men dagen kommer, hvor noget går galt, kommer ikke ud trods anstrengelserne. Barnet ser, at andre har haft succes, og det er det ikke. Han lærer at opleve de første fiaskoer i sit liv, lærer, at det ikke altid er muligt at regne med gode resultater i alt. Og nu er han ikke altid tilfreds med sig selv og resultaterne af sit arbejde. Det er alvorlige sager, alvorlige oplevelser.

Der er alt for ambitiøse børn, sådan, der altid gerne vil udmærke sig i alt. Disse børn oplever deres første svigt meget smertefuldt. Mange forældre forsøger at afbøde disse skuffelser, Oversætte, at ikke enhver person er lige begavet i alle retninger og ikke er i stand til at opnå lige succes på alle områder. Et barn læser meget smukt, andre tegner pænt, atter andre løber hurtigere end deres kolleger. Så alle er gode på et bestemt område. den vigtigste, at opnå så høje scores, hvad vi har råd til. Og jeg kan affinde mig med det, at andre kan gøre det bedre, smukkere, mere effektivt.

Andre er altid tilfredse med sig selv og med resultaterne af deres aktiviteter, overbevist, at de har det godt. De føler enhver bemærkning fra læreren eller kritik fra deres kammerater som en uretfærdighed, ufortjent ondskab. I sådanne situationer er det værd at lære en mere objektiv vurdering af egen aktivitet, vise mangler, mangler, mens der ydes, det med lidt mere indsats, bedre indsats, vil resultaterne af arbejdet vise sig at være mere succesfulde.

Nogle børn lader som om, at de egentlig ikke er så ligeglade. De har ingen ambitioner, at skille sig ud på nogen måde. Denne holdning er normalt forårsaget af lavt selvværd. Også selvom de ikke kan stave det sådan, de tror, at de ikke kan noget bedre end deres kolleger, eller mindst lige så god som de andre. Og i frygt for fiasko manifesterer de sig, at de er ligeglade, hvilke resultater de vil opnå. Derfor er det værd at vække deres tro på deres egne evner, overbevise, hvis de gør sig umage, de er ikke værre end deres jævnaldrende.

Endelig er der børn, der ikke kun er dybt overbeviste om dette, at de er ringere end deres jævnaldrende i næsten enhver henseende, men heller ikke skjule denne mening om sig selv for andre. De tilstår åbent, at de ikke kan – selvom de gerne vil – tegne såvel som andre, de har ingen matematiske færdigheder, de kan ikke synge en sang. Deres fordomme, normalt forårsaget af en bestemt situation, ubehagelig oplevelse, viser sig ofte at være ubegrundet. Men uden hjælp fra voksne kan de ikke objektivt vurdere deres evner. Anerkender deres præstationer, omend selv små, Det vil hjælpe dig med at genvinde din selvtillid, opfordrer dig til at gøre en indsats, vil udvikle ambitioner.