Latawiec skrzynkowy.

Latawiec skrzynkowy.

Majsterkowicze, którzy mają na swym koncie już pierwsze udane próby z latawcem, mogą pokusić się o wykonanie nieco trudniejszego modelu – latawca trójlistwowego. Buduje się go w taki sam sposób, ale zastosowanie trzeciej listewki pozwala na większe zróżnicowanie kształtów. Rysunek przedstawia kilka latawców trójlistwowych.

Bardzo doświadczeni majsterkowicze mogą przystąpić do budowy najbardziej skomplikowanego modelu — latawca skrzynkowego. Oto jeden z jego typów: latawiec trójkątny. Szkielet jego składa się z czterech trójkątów. Jeden bok każdego trójkąta ma 40 cm, a dwa pozostałe po 30 cm. Wszystkie te trójkąty połączone są ze sobą trzema listewkami o długości 120 cm (patrz rysunek). A więc do wykonania tego latawca potrzebne będą: 4 listewki po 40 cm, 8 listewek po 30 cm, 3 listewki po 120 cm, najlepiej o przekroju 8X8 mm. Sposób łączenia listewek — jak poprzednio. Prostokątne ścianki szkieletu dla wzmocnienia należy wykrzyżować sznurkiem, tak jak pokazuje rysunek. Pierwszy i ostatni człon latawca pokrywa się dookoła papierem pakowym, środkowy zaś pozostawia się pusty. Uzdę przyczepia się do pierwszego członu. Tylną linkę uzdy dobrze jest zrobić z gumy, aby przy gwałtowniejszych podmuchach wiatru automatycznie zmniejszał się kąt natarcia. Dzięki temu wiatr nie uszkodzi latawca. Szczegóły techniczne wyjaśnia rysunek.

Proponowane wyżej majsterkowanie zajmie dzieci o zainteresowaniach technicznych, dokładne i cierpliwe, przykładające dużą wagę do precyzji wykonywanej pracy, lubiące posługiwać się przy niej jakimś wzorem. Warto je zresztą w wieku 10 czy 12 lat zapisać do odpowiedniego koła zainteresowań w szkole, w domu kultury lub modelarni. Zaciekawić je może także czasopismo wydawane przez „Mały Modelarz”, zawierające wzory najrozmaitszych modeli.