Arkimedes spel

Arkimedes spel.

Det svåraste och förmodligen det mest intressanta pusslet, det så kallade Arkimedesspelet. Den kan vara gjord av tjock kartong, kartong eller plastplatta. Rektangeln ska delas och skäras i 14 olika delar. Rektangelns sidor ska stå i relation 1:2. Från de erhållna elementen kan du göra detta, som i det första givna pusslet, gör alla möjliga silhuetter, vad fantasin föreslår. Samma princip gäller här: alla element måste användas och bör inte överlappas.

Ritningarna visar några exemplariska figurer, även om man såklart kan ordna mycket mer. Det är bra att skissa varje arrangerad figur på ett papper, så att den lätt kan sättas ihop igen efter en tid.