Arkimedes spill

Arkimedes spill.

Det vanskeligste og sannsynligvis det mest interessante puslespillet, det såkalte Archimedes-spillet. Den kan være laget av tykk papp, papp eller plastplate. Rektangelet skal deles og kuttes i 14 forskjellige deler. Sidene av rektangelet skal stå i forhold 1:2. Fra de oppnådde elementene kan du gjøre dette, som i det første gitte puslespillet, lage alle slags silhuetter, hva fantasien vil tilsi. Det samme prinsippet gjelder her: alle elementer må brukes og bør ikke overlappes.

Tegningene viser noen eksemplariske figurer, selv om du selvfølgelig kan ordne mye mer. Det er godt å skissere hver arrangerte figur på et stykke papir, slik at den enkelt kan settes sammen igjen etter en stund.