Elektrická lokomotíva

Elektrická lokomotíva.

Elektrickú lokomotívu staviame z 13 zápalkové škatuľky.

Podvozok vyrábame z 4 krabice. Výčnelky označené číslami na výkrese 1 i 2 sú mierne rozšírené zásuvky krajných boxov. Na posilnenie „konštrukcie” podvozok bude prilepený na pásik hrubšieho kartónu. Ďalej prilepíme elektrickú lokomotívu podľa obrázku a.

Po zložení celého šasi prekryjeme šasi pásikom čierneho papiera, bočné steny a predná časť lokomotívy - so zeleným papierom, modrá alebo červená, strecha – sivá alebo čierna. Na oboch stranách lokomotívy, ako aj spredu a zozadu, lepíme okná vystrihnuté zo sivého papiera. Dvere nakreslíme tušom, lampáše (5), ako parná lokomotíva, vyrobíme z bielych papierových ruličiek. Na bočné steny lokomotívy nakreslíme tušom ventilátory označené číslom na výkrese 3.

Kolesá a spojky vyrobíme ako v prípade parnej lokomotívy, s celými kolesami natretými na čierno.

Pantografy ohneme z drôtu a pripevníme na strechu lokomotívy. Spôsob výroby pantografu z jedného kusu drôtu je znázornený na obrázku b. Krátky úsek, označené číslom 10, pripojenie hornej časti zberača, vyrábame zo samostatného kusu drôtu. Miesta označené na výkresoch ako W sú miesta spojenia dvoch kusov drôtu.

Dieselová lokomotíva sa vyrába veľmi jednoducho. Pozostáva z 9 krabice (prilepiť podvozok s 3 krabice). Krabice označené číslami na výkrese 1 i 2 treba primerane skrátiť (rezať žiletkou alebo ostrým nožom) tak, nechať cca 2/3 ich dĺžka. Strecha na búdke je vyrobená z lepenky. Podvozok (P) prikryte čiernym papierom, lokomotíva – zelená, kolieska urobíme čierne s červenými okrajmi. Dvere na oboch stranách a okná (O) urobíme to isté, ako elektromobil.