Een zesjarige op de kleuterschool

Een zesjarige op de kleuterschool.

Zesjarigen gaan over het algemeen graag naar de kleuterschool, omdat hij behoefte heeft aan constant contact met zijn leeftijdsgenoten. Hij houdt ervan om gemeenschappelijk deel te nemen, teamactiviteiten en spelletjes. Sommige kinderen die naar voorschoolse centra gaan die slechts drie keer per week open zijn, kijken uit naar de lesdag.

Situaties zijn relatief zeldzaam, wanneer een zesjarig kind liever geen afstand doet van zijn dierbaren, blijf thuis. De reden voor deze stand van zaken is meestal de verkeerde houding van de omgeving die het dichtst bij de plicht staat, om door het kind te worden genomen - schrikken met een kleuterschool of een vreugdevuur, docent, collega's. Als gevolg hiervan wordt het kind benadeeld, omdat het vaak moeilijk is om zijn negatieve houding ten opzichte van een nieuwe levenssituatie te doorbreken.

kind zes, zevenjarige wil de kring van haar ervaringen uitbreiden. Als hem daarom de situatie die hem te wachten staat als een soort vooruitgang wordt gepresenteerd: - je bent ermee opgegroeid, om naar de kleuterschool te gaan, naar school, dan staan ​​ze positief tegenover de aanstaande verandering. Het hangt af van onze suggesties, of leren naar de mening van het kind belastend zal zijn, saai en vervelend werk, of met avontuur, nieuwe interessante dingen leren en ontdekken, beter toelaten, dieper begrip van de wereld.

Sommige ouders maken zich hier zorgen over, dat hun kind op school geen leerproblemen ondervindt, ze proberen hen kennis te laten maken met het geheim van de ingewikkelde kunst van het lezen, schrijven, boekhouding. Als het kind zelf interesse toont in deze activiteiten, als hij zijn ouders om de namen van de brieven vraagt, probeert de inscriptie op straat te lezen, of de titel van het nieuw ontvangen boek, laten we hem dan een uitputtend antwoord geven, evenals elke vraag. Als de training echter alleen plaatsvindt op initiatief van volwassenen, zonder de minste interesse van het kind, onder druk, het is beter om het op te geven. Een goede voorbereiding van een kind op schooltaken gaat niet alleen over het leren herkennen van letters of cijfers, optellen of aftrekken. Dit is een veel complexere zaak.

Als we een afrekening willen maken, onze onderwijsinspanningen tot nu toe objectief beoordelen, zie je wel, of we het kind goed hebben voorbereid om te beginnen met systematisch leren, we moeten een hele reeks vragen eerlijk beantwoorden. En onder andere:

Hebben we de kennis van het kind over de nabije en verdere omgeving betrouwbaar verrijkt??

Hebben we geprobeerd geen van de vragen onbeantwoord te laten die ons werden gesteld??

Hebben we ze gewend gemaakt aan zelfbediening?, we leerden onszelf aan te kleden, wassen, eten, zorg voor kleding, speelgoed en boeken op orde houden?

Zijn we gewend geraakt om contact te maken met andere mensen?, we leerden om kleine zaken buitenshuis zelf te regelen, boodschappen doen, bijvoorbeeld kranten bij een kiosk of boodschappen in een winkel in de buurt?

Weet ons kind niet alleen hoe het in harmonie moet spelen in een groep van zijn leeftijdsgenoten, maar kan zich ook gepast gedragen in een conflictsituatie, een eerlijk en tactvol geschil oplossen dat tijdens het spel is ontstaan?

Spreekt hij duidelijk en correct, hele zinnen, zonder syntaxis- en grammaticale fouten te maken?

Spreekt hij vrijuit en vrijmoedig, zelfs voor mensen, die hij voor het eerst ontmoet ?

Heeft een voldoende rijke woordenschat, begrijpt termen als: ze, peul, voordat, voor, naast, binnen een minuut, nu, vandaag, ochtend, overmorgen, gisteren, eergisteren, volgende week, Veel van, beetje enz.

Als we ja kunnen antwoorden op al deze vragen, betekenis, dat we onze ouderlijke verantwoordelijkheden goed hebben vervuld, we hebben het kind goed voorbereid op de taken die het op school te wachten staat. We kunnen kalm zijn, dat hij het aankan, zal geen moeilijkheden ondervinden, zal de kennis en vaardigheden die in het programma worden geboden, gemakkelijk assimileren.

Gaandeweg lieten we de kleuter wennen aan zelfstandig spelen zonder toezicht van een volwassene in de zandbak of op de speelplaats in de buurt, om te winkelen in een nabijgelegen kiosk of plaatselijke winkel, maar hij liep altijd door de stad onder de hoede van volwassenen. De student kan straks zelfstandig door de straten navigeren. Voorlopig loopt hij alleen van huis naar school – en terug, maar na verloop van tijd zal hij steeds meer onafhankelijke reizen door de stad gaan maken. En je moet het goed voorbereiden. Leer de regels voor het veilig oversteken van de weg, naleving van de geldende regelgeving, voorzichtigheid. We moeten het waarmaken, zodat het kind zelfs een drukke straat zonder angst kan oversteken, en tegelijkertijd zou het niet onnodig opladen, hij bracht zichzelf niet roekeloos in gevaar.